Σκέψου…Φυσικά και Social

Η δράση “Σκέψου…Φυσικά και Social” αφορά πέντε σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο ΕΒΕΑ και απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της λιανικής επιχειρηματικότητας.

Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων είναι οι παρακάτω:

Tετάρτη 7 Ιουνίου
Πέμπτη 15 Ιουνίου
Τετάρτη 12 Ιουλίου
Δευτέρα 17 Ιουλίου
Τετάρτη 19 Ιουλίου

Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο ΕΒΕΑ, υπό την αιγίδα του.

Σε κάθε σεμινάριο δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Όλα τα σεμινάρια γίνονται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://socialbiz.gr/